Camilla Norrgård-Palo

Beteendevetare/Samtalscoach

/Samtalsterapeut

Jag är född i Finland, där sisu var nästintill inrotat i pannan och prestationsbaserade självkänslan inbyggd i ryggmärgen. Att ett generations beteende skulle sitta i så pass länge så att väggen blev ett faktum fick mig att inse att jag kan bryta mig loss från invanda beteenden och skapa förändring själv. Att vi alla människor har svaren inom oss om vi bara stannar upp och vågar reflektera, agera och förändra. Denna insikt och medvetenhet ledde mig till att jobba mot ett hållbart liv genom att ändra mitt tankesätt.

Idag är jag 34 år, tre barnsmamma och har bott i Sverige i 13 år.

Under dessa 13 år har min återkommande röda tråd inom yrkeslivet handlat om att coacha, stötta, vägleda och utbilda på individ och gruppnivå, både inom vården och skolvärlden i den kommunala sektorn men även privat. Under dessa 13 år har jag även gått igenom en egen personlig utveckling där jag fått jobba mycket med min prestationsbaserade självkänsla, sorg, egna negativa tankar och beteenden. Att jag själv har gjort den här utvecklingsresan ger mig förståelse och kapacitet att stötta dig att skapa ett liv som ger balans, återhämtning och medvetenhet.

Jag vet av egen erfarenhet hur man som förälder lätt glömmer bort sig själv och sina behov men också hur man med verktyg kan gå från ohållbar till hållbar. Många gånger är det när vi får barn som vi ifrågasätter våra invanda tankar och beteenden eftersom vi alla strävar efter att ge vårt bästa till våra barn. Med över sex års akademisk bakgrund följt av utbildningar och kurser har jag samlat på mig en gedigen erfarenhet och kunskap kring stress och föräldraskap.


Utbildning:

Beteendevetare fil.kand psykologi (klar vår 2024) - Stockholms Universitet

Diplomerad Coach enligt ICF Coach Federation (Klar feb 2024) -ackrediterad utbildning Coachstjärnan 

Integrativ utbildning i psykoterapi- Terapiakademin.

Mindfulnessinstruktör Steg 1 - Mindfulnesscenter.

Legitimerad musiklärare - Luleå tekniska universitet

Konstnärlig kandidatexamen- Piteå Musikhögskola

Fördjupning:

Klinisk psykologi

Stress och hälsa

Utvecklingspsykologi

Biologisk psykologi

Vuxenliv och åldrande

Kognitionspsykologi

Socialpsykologi

Fördjupning psykologi inom utmattningsyndrom

Mindfulness

KBT- Kognitiv beteendeterapi

ACT - Acceptance and commitment therapy

IPT - Interpersonell terapi

CFT - Compassion fokuserad terapi

Specialiseringsområden

  • Stress & utmattning
  • Ångest
  • Sorg
  • Relationer
  • Självkänsla
  • Prestationsångest
  • Gravida
  • Föräldrar