Coaching är ett samtalsstöd där jag utmanar dig som klient att reflektera över dina egna tankar, känslor och beteenden för att nå insikt, medvetenhet och förändring. Klimatet i samtalsrummet är alltid empatiskt, tryggt och icke dömande.

Min roll som coach är inte att ge några svar utan min roll är att ta dig från omedveten till medveten. Det är du själv som gör jobbet och jag vägleder till insikt.

Som coach utgår jag alltid från klientens utgångspunkt och det är klienten som styr problemområde. Samtalets struktur baserar sig på att ta reda på nuläget för att sätta upp en plan till ett önskat läge och med vägledning tar vi oss mot målet.Du får praktiska verktyg och övningar som du jobbar med självständigt mellan och under sessionerna för ökad insikt och för att lära dig hantera utmaningar du ställs inför. Att bli coachad innebär en vilja att utforska och utmana sig själv och sina handlingar, värderingar och föreställningar. För att utvecklas ska du vara beredd på att jobba själv med reflekterande frågor.


Jag jobbar enligt ICF International Coach Federations riktlinjer. Jag jobbar holistiskt vilket betyder att jag ser dig och dina utmaningar som en helhet. Jag jobbar även integrerat vilket betyder att jag använder andra samtalsmetoder som KBT, mindfulness, ACT, IPT, och CFT som verktyg.

Jag arbetar med friskvård och förebyggande. Det betyder att jag inte behandlar, löser, diagnostiserar eller medicinerar dig.


Jag har alltid ett 15 minuters kostnadsfritt konsultationssamtal där vi stämmer av vad och hur jag kan coacha dig.

Varför Coaching?


Våra förutsättningar för att hantera livet implementeras redan när vi är spädbarn. Våra anknytningsmönster skapas under vårt första levnadsår och beroende på miljö och gener har vi olika anlag för hur vi hanterar livsförändringar. Enligt forskning kan våra tankar ändra struktur på vår hjärna. Vår tankekraft är alltså enorm och har en otrolig påverkan på vårt mående. När livet förändras kan det vara viktigt att ha någon att dela sina tankar med men också någon som utmanar ens föreställningar, handlingar och beteenden. Ibland kan vi behöva gå tillbaka till grunden för att förstå varför vi tänker och handlar som vi gör. När vi förstår kan vi lättare känna acceptans och med insikt och medvetenhet kan vi också jobba framåt mot förändring.

Mina tjäntser inriktar sig till dig som är gravid och/eller föräldrar. För att kunna ge våra barn de bästa förutsättningarna i livet så behöver vi som föräldrar även fokusera på oss själva och vår personliga utveckling. När vi har kunskap och verktyg att ta till när livet förändras kan våra barn också få rätt förutsättningar för att lyckas. Hållbara föräldrar ger trygga barn.

Coaching är bra för dig som känner att du vill förändra något. Ibland vet vi vad vi vill förändra men inte hur. Ibland vet vi inte vad det är vi vill förändra men vi vet att vi måste förändra något för att må bra. Livet är förändringsbart vilket betyder att vi alla går igenom perioder där vi ibland ställs inför utmaningar. Långvarig stress, sorg, låg självkänsla, prestationsångest, orostankar, konflikter, flytt, graviditet och föräldraskap är alla utmaningar som kan få oss i obalans och lämna på autopiloten.

Jag som din coach finns här för att hjälpa dig bryta autopiloten, stanna upp och reflektera.

Jag som coach tar dig från omedveten till medveten vägleder dig så att du själv kommer till insikt över vad du behöver förändra och hur du ska göra det.

Hur jobbar jag?

Vad kan jag hjälpa dig med?

Jag kan hjälpa dig att:

Hantera stress

Hantera kommunikation

Hantera sorg

Hantera återhämtning

Hantera livsbalansen

Hantera prestationsångest

Hantera ångest

Hantera högkänslighet

Hantera konflikter

Hantera oro

Hantera relationer

Hantera dålig självkänsla

Hantera mammarollen

Hantera livsförändring

Hantera nedstämdhet

Vad är målet?

Målet med coachingen är att uppnå personlig utveckling och en inre trygghet och ro. Du lär dig att prioritera på ett annorlunda sätt, vad som är viktigt för dig och att få ett nytt perspektiv på din situation. Coachingen hjälper dig att bli hållbar som gravid, och som förälder. Du lär dig lyssna på dina egna behov, få en god självkänsla, sänka höga krav, kommunicera,  välja när du vill ta in intryck eller ej, välja hur du förhåller dig till dina tankar. Du lär dig att tankar inte är sanningen. Det innebär insikten om att det är du själv, och ingen annan, som har makten att påverka och förändra ditt liv. När vi kommit till den insikten infinner sig ofta en inre trygghet och ro.

Var?

Jag erbjuder coaching digitalt och fysiskt(höst 2024).

Fysiskt på min mottagning med den idylliska naturen som utsikt. Möjlighet till "walk & talk"  eller hembesök.

Digitalt med eller utan kamera eller endast genom skrift och mejl kontakt.

Priser 

Coaching 60 min - 1100 kr

Här får du 60 minuters coaching i ett valfritt ämne. Du styr ämne och jag ställer kraftfulla frågor för att öka medvetenheten kring känslor, tankar och beteenden. Inslag av mindfullnes, KBT, ACT, CFT används. 

Coachingpaket 6x60 min - 6000 kr

Här får du sex stycken coaching samtal där vi utgår från ditt ämne varje gång, du väljer vad du vill prata om. Mellan sessionerna får du hemuppgifter i form av reflektionsfrågor som vi sedan kopplar till våra samtal. Under våra samtal gör vi olika övningar för att öka medvetenheten och insikten om tankar, känslor och beteenden. Jag finns tillgänlig via mejl mellan våra samtal om frågor eller funderingar dyker upp. Inslag av mindfullnes, KBT, ACT, CFT används.

Coachingpaket 3 x 60 min- 3000 kr

Här får du tre stycken coaching samtal där vi utgår från ditt ämne varje gång, du väljer vad du vill prata om. Mellan sessionerna får du hemuppgifter i form av reflektionsfrågor som vi sedan kopplar till våra samtal. Under våra samtal gör vi olika övningar för att öka medvetenheten och insikten om tankar, känslor och beteenden. Jag finns tillgänlig via mejl mellan våra samtal om frågor eller funderingar dyker upp. Inslag av mindfullnes, KBT, ACT, CFT används.

Coachingprogram - Amokmetoden


Är du trött på att STÄNDIGT känna dig otillräcklig som småbarnsförälder?


Känner du konstant tidspress, som leder till irritation, dåligt samvete, ont i magen och dålig sömn?

Eller känner du en stress som överaktiverar din högkänslighet som tar fram än mera oro och ältande? Är du högpresterande perfektionist?Coachingprogrammet "Amokmetoden" är för dig som:Är mitt i småbarnslivet och redo att utvecklas för din och dina barns skullVill känna en balans i din högkänslighetVill känna dig mera lustfylldVill vara mera närvarandeVill hitta tillbaka till glädjenVill förbättra dina relationerVill få en bättre självmedkänslaInvestera 4600 kr(momsfritt) och få allt detta:20 min GRATIS samtal där vi stämmer av om det här passar dig innan vi inleder ett samarbeta.1,5 h uppstartsamtal där vi går igenom ditt nuläge för att noggrant ta oss an en handlingsplan för att nå ditt önskadeläge.4 h coaching (1h per gång).Mellan coachingarna:Övningar och verktyg som tar dig framåt.Kontakt via mail vardagar.Mindfulness träning.Mindfulness övningar

4 inspelade föreläsningar om hur andningen, vår medventenhet, ord och känslor påverkar och styr oss.

1 h avslutningssamtalEn konkret handlingsplan för att fortsätta resan framåt.Du kommer att:Hitta dina guldkorn som väcker glädjen i dig.Väcka ditt trygghetssystem till liv för att komma ur hotsystemet.Lära dig mindfulness.Lära känna dina tankar, hur de påverkar dig och hur du kan påverka dåm tillbaka.Du kommer få:Ett lugnare sinneEtt gladare sinneEtt balanserat sinneEn konkret handlingsplan för att ta dig framåt.En bättre självmedkänsla.Vilket resulterar i:En bättre sömnEn lugnare mageEn bättre kontakt med dina känslorEn medvetenhet kring dina beteendenKontroll över dina tankar.Ett bättre välbefinnande.


Och det bästa av allt:

Allt du lär dig och anammar för du vidare till dina barn.

Boka din plats nu!

1_20240225_142506_0000
2_20240225_142506_0001
3_20240225_142506_0002
4_20240225_142506_0003
5_20240225_142506_0004
6_20240225_142506_0005
7_20240225_142506_0006
9_20240225_142506_0008
8_20240225_142506_0007
11_20240225_142506_0010
unsplash